New user? Defnyddiwr newydd?

If you are a new user please register here. Please make sure you have your Housing Register Number or Tenancy reference number handy. Os ydych yn ddefnyddiwr newydd, cofrestrwch yma os gwelwch yn dda. Dim ond munud y bydd yn ei gymryd a'r cyfan rydych ei angen yw eich Rhif Cofrestr Tai neu gyfeirnod Tenantiaeth.

If you are already a registered user please login here. Os ydych eisoes wedi cofrestru fel defnyddiwr, mewngofnodwch yma os gwelwch yn dda.

Need some help? Angen help?

If you need help to register or logon, please contact us. Os cewch anawsterau gyda'r porth yma neu angen help i gofrestru neu fewngofnodi, cysylltwch â ni yn defnyddio'r ddolen ar dop y dudalen neu ddilyn y ddolen yma os gwelwch yn dda.

Forgotten your details? Wedi anghofio eich manylion?

If you have forgotten your user name or password please click here . We will send a reminder of your username and password to the email address you registered with us. Os ydych wedi anghofio eich enw defnyddiwr neu gyfrinair, ail-gofrestrwch yma os gwelwch yn dda. Byddwn yn nodyn atgoffa atoch gyda'ch enw defnyddiwr a'ch cyfrinair i'r cyfeiriad E-bost y gwnaethoch ei ddefnyddio i gofrestru y tro cyntaf.