Register for service Cofrestru am wasanaeth

To register for this service please provide the following details. Rhowch y manylion dilynol i gofrestru am y gwasanaeth yma os gwelwch yn dda.

Need some help? Angen help?

If you experience difficulties with this portal or need help to register or logon, please contact us using the link at the top of the page or follow this link. Os cewch anhawster yn defnyddio'r porth neu os ydych angen help i gofrestru neu fewngofnodi, cysylltwch â ni'n defnyddio'r ddolen ar dop y dudalen neu ddilyn y ddolen.

Please enter your Surname and Date of Birth (dd/mm/yyyy) below and press Next. Rhowch eich Cyfenw a'ch Dyddiad Geni (dd/mm/bbbb) islaw a phwyso Nesaf.